Privacy Policy

Voor Bezoekers:
Website:  www.hsvandijk.nl
Ons dataverkeer is beveiligd via een SSL verbinding, derden kunnen daarom geen data via deze site inzien.

Gegevens van bezoekers
Gegevens van bezoekers worden opgeslagen wanneer zij zich aanmelden voor een wedstrijd via het aanmeldformulier en of contact zoeken via het contactformulier.

Vragen
Bezoekers kunnen met vragen over deze Privacy Policy terecht bij, HSV Andijk, waarvan de contactgegevens op de website www.hsvandijk.nl staan vermeld.

Cookies
HSV Andijk maakt geen gebruik van cookies.

Links naar andere websites
De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van HSV Andijk (www.hsvandijk.nl). Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. HSV Andijk raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Copyright

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van HSV Andijk. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Dit betekent dat kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, verboden zijn, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen. Een schriftelijk verzoek daartoe kan worden gericht aan het secretariaat van de NBG.

Disclaimer
HSV Andijk is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat bezoekers/leden daarvan op de hoogte wordt gesteld. De wijziging op de website doorvoeren is afdoende.